Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2012

0491 c561
Reposted byMagoryanThonysiriusminervaciscillypinkaeredvarethwysypiskosmieci
0039 b6de 500
Reposted fromfandukaja fandukaja
0061 80d9
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour
Męskie dłonie to prawdziwy boski kunszt,z jednej strony są silne, twarde niczym skała, ale potrafią także być niezwykle delikatne, niosąc pieszczotę.
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viaoshi oshi
Jest taka cząstka mojego serca, która należy tylko do Ciebie. Bez względu na wszystko, jest Twoja. Masz ja na własność. Ona mnie boli, ta Twoja część. Codziennie staram się przykryć ją tysiącem błahych spraw, ale nie potrafię. Ona nie daje o sobie zapomnieć. Szybkim biciem ciągle przypomina o tym, że jest, czeka. Tylko chyba nie wiem na co. Na Ciebie? Przecież wie, że nie wrócisz. Wie, jak to wszystko teraz wygląda, że Ciebie nie ma, a tak właściwie, to może nie tyle Ciebie, co nas. To nas już nie ma. Ja? Ja się z tym pogodziłam. To ono, serce, wciąż rozpamiętuje to wszystko. To ono nie umiem bez Ciebie żyć i codziennie ma tą nadzieję na to, że wrócisz. Że znów cichym szeptem, jak bardzo kochasz ukoisz jego ból.
Kobieta jest Twoja, kiedy nie wstydzi się przy Tobie rozebrać. Mężczyzna jest Twój wtedy, gdy nie wstydzi się przy Tobie płakać.
Reposted fromlivhanna livhanna viaoshi oshi
3211 21d8
Reposted fromshepaintedfire shepaintedfire viaoshi oshi
Kochać kobietę za to, że jest piękna, to tak jak kochać czekoladę za opakowanie.
— fromlife.pl
Reposted frommartaaw martaaw viaoshi oshi
Reposted fromDieZu DieZu viaoshi oshi
6979 82d2 500
Reposted fromgofuckyourself gofuckyourself viaoshi oshi
Chcę ją kochać. Chcę się jej oddać. Chcę ją posiąść pod każdym względem, chcę zachowywać się normalnie wobec drugiego człowieka, prowadzić z nim normalne życie. Nie chcę bać się miłości, nie chcę bać się kochać i być kochanym. Mam już cholernie dosyć samotności. Nie daję rady i jest mi wstyd.
— James Frey .
Dlaczego wszystko jest tak proste,
Póki nie przytrafi się Tobie ?
— Gaba Kulka
5398 1193
Reposted fromcarbofobia carbofobia

January 20 2012

8461 67bf
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex
1529 b7b2 500


"Uśmiechaj się, mój przyjacielu, szeroko się uśmiechaj, choćbyś nie wiadomo jak
paskudnie czuł się w środku."

— S. King
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viaoshi oshi
9174 5691
Reposted fromjohnkeats johnkeats
9415 0eeb 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl